Türkiyedeki Enerji Kaynakları ve Enerji Verimliliği

enerjiEnerji; insan yaşamı ve sanayi üretimi için olmazsa olmaz temel unsurlardan bir tanesidir. Gerek dünyada gerekse ülkemizde nüfus artışı, konfor standartlarının yükselmesi, sanayi ve teknolojideki gelişmeler enerji talebini hızla artırmaktadır. Diğer taraftan sınırlı kaynakların dünya üzerindeki dengesiz dağılımı ve ülkelerin paylaşım hırsları, politik istikrarsızlara yol açarken, son on yılda tanıştığımız iklim değişikliği olgusu ve politikaları enerji tüketimini baskı altına almaktadır. 

Enerji ihtiyacının karşılanmasındaki sorunları çözümüne katkı olması bakımından bütün dünya, güneş, jeotermal, rüzgar gibi alternatif enerji kaynaklarından mümkün olduğunca daha fazla faydalanmak ve mevcut enerji kaynaklarını verimli kullanmak üzere bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bunu sağlamak üzere piyasaları yönlendirmek için geniş teşvikler formüle edilmekte ve teknolojik bir evrim yaşanması için bugüne kadar dünyanın tanık olmadığı boyutta ARGE çalışmaları yapılmaktadır.

Ülkemiz ise enerji verimliliğini arttırmak için en az %25 potansiyele ve yenilenebilir kaynaklarda Avrupa’da öncü olabilecek bir konuma sahiptir. Son yıllarda arka arkaya gelen mevzuat düzenlemeleri ülkemizde yıllardır beklenen destekleyici ortamı yaratmıştır. Bundan sonraki aşama toplumun tüm kesimleri ve ülkenin yatırımcıları ile bu potansiyel imkânlarımızı kendi öz kaynaklarımız, teknik kadrolarımız ve teknolojimizle değerlendirmek üzere bir seferberlik ilan etmek olmalıdır. Özellikle milyarlarca dolar yatırımın yapılması programlanmış olan yenilenebilir kaynaklarımızı öz kaynak olarak değerlendirirken, teknoloji için yurt dışına bağımlılık yaratmadan ülke içinde yerel teknolojilerin geliştirilmiş olması çok önemli ve stratejik bir husustur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir