İşitme Kaybı – Yenidoğan Bebek ve Çocuk

Bebek ve çocuklardaki işitme kaybı
Her bin çocuktan birinde görülen işitme kayıpları. çocuğun bilişsel, ruhsal, sosyal ve fiziksel gelişimini, gözle görülen özürlerden daha olumsuz etkiler. İşitme kaybı, ciddi olarak gelişimi yavaşlatabileceği için, erken teşhisi çocuğun yaşam kalitesi ve geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.
işitme NasılOluşur?
işitme zincirleme gelişen seri bir olaya bağlıdır. Ses, kulak zarına erişir ve titreşim iç kulağa aktarılır. iç kulak, sesi oluşturan titreşimleri sinir uyarılarına çeviren hücrelere aktarır. Binlerce sinir, ses sinyalini beynin alt düzeylerine taşır. Burada sinyalin özellikleri ses olarak algılanır. Eğer sesler doğru olarak algılanırsa, biz de seslerin ne anlama gelmiş oldugunu algılamış oluruz.
Yenidoğanlarda işitme Kayıplarının Saptanması Yenidoğan ve çocuklarda işitme kaybını erken teşhis etmek uygun tedavinin belirlenmesi açısından çok önemlidir.
Yenidoğan bebeklerin işitme taraması sadece birkaç dakikayı alır. Test sırasında bebeğe bir seri yumuşak klik sesi dinletilir, test cihazından testin sonucu takip edilerek işitme objektif olarak değerlendirilir. Bebeğin hiçbir katılımı gerekmez.
Bütün yenidoğanların, ilk altı ayda işitme taraması “Otoakustik Emisyon Testi” ile işitmesinin ve işitme açısından risk altında olup olmadığının belirlenmesi önerilmektedir. işitme taraması testinden geçmeyen ve işitme kaybı olduğundan şüphelenilen bebek veya çocuk, hangi yaşta olursa olsun işitme testleriyle değ erlend i ri lmelid i r.
işitme Açısından Risk Altındaki Bebekler
Bazı yenidoğanlar ve çocuklar, işitme kaybı açısından risk altında kabul edilirler. Risk altındaki bebek ve çocuklarda ortalama çocuk grubundan daha fazla işitme kaybına rastlanma olasılığı vardır. Dikkat edilmesi gereken konu, risk altındaki bebeklerin tek bir testle değerlendirilmemesi, ayrıntılı odyolojik tetkiklerle incelenerek, sonuçların kulak burun boğaz hekimi ve odyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesidir.
cocuk-işitme-kaybıRisk Faktörleri Nelerdir?
Erken dogan bebekler
1500 gramdan daha düşük dogum kilosu olan bebekler
Ailede kalıtsalolan, çocuklukta başlayan işitme kaybı hikayesi
Annenin hamileligi sırasında geçirilen kızamık, frengi gibi enfeksiyonlar
Bebegin yüz ve kafasında, kulak kepçesi ve kulak kanalında gelişimsel anormallikler
Kandaki sarılık degerlerinin kan degişimi gerektirecek kadar yükselmesi
Dogumdan sonraki ilk dakikalarda altıdan daha düşük degerdeki APGAR skoru
5 günden fazla akciger solunum makinasına baglı kalınması
Bakteriyel menenjit geçirilmesi
idrar söktürücülerle birlikte kullanılan bazı antibiyotikler ve ototoksik ilaçlar
Bir sendromu düşündürecek diger bulgularla birlikte işitme kaybı
Tip 2 nörofibromatozis ve nörodejeneratif ra hatsızlı kla r
Yarık damak ve yarık dudak deformiteleri
Tekrarlayan veya ısrarlı devam eden orta kulak iltihabı
Bilinç kaybı veya kafatasında çatlakla birlikte görülen kafa travması
Ailenin, çocugun işitme, konuşma ve lisan
gelişiminde gerilik fark etmesi
Risk altındaki bebeginiz veya çocugunuz ilk testte geçse bile, gecikmiş işitme kaybı başlangıcını yakalamak için belirli periyotlarda işitme testleriyle takip edilmelidir.
Saglıklı Günler Dileriz …

Nazofarenks (geniz) kanserleri

geniz

Nazofarenks (geniz) bumun gerisinde, yutağın en üst kısmında, kafa tabanında yer alan, önde burun boşluğuna, aşağıda boğaza, yanlarda östaki tüpü aracılığıyla orta kulağa açılım gösteren bir boşluktur. Diğer kulak burun boğaz hastalıklan ile benzer şikayetleri göstermesi ve hastanın doktora geç başvum1ası nedeniyle erken dönemlerde sıklıkla gözden kaçınlabilmektedir.
Geniz Kanseri Kimlerde Daha Sık Görülür?
Nazofarenks kanserleri özellikle Cin başta olmak üzere Asya ülkelerinde daha sık gözlenen bir kanser türüdür.
Bu bölge kanserleri ileri yaşlarda daha sık görülmesine karşın, genç yaştaki hastalarda da gözlenebilmektedir.
Kötü beslenme, enfiye çekilmesi ve tütsülenmiş yiyecek tüketilmesi, nitrozaminler ve polisiklik hidrokarbon gibi kimyasal maddelerle temas etme öne sürülen risk faktörleridir. Kronik burun enfeksi¬yonları da suçlanan risk faktörlerindendir.
Nazofarenks kanserlerinin gelişmesinde Epstein-Barr Virüs [EBV) enfeksiyonunun rolü olduğu bilinmektedir.
Geniz Eti Kanseri Belirtileri Nelerdir?
• Burup tıkanıklığı
• Burun kanaması
• Genizden konuşma ve konuşma bozukluğu
• Tek ya da çift taraflı işitme kaybı, uğultu [orta
kulakta sıvı birikimine bağlı)
• Boyunda şişlik [tek ya da çift taraflı)
• Saşılık, çift görme, görme bozuklukları
• Yüzde uyuşukluk, karıncalanma, ağrı
• Koku alma bozuklukları
• içilen sıvıların burundan gelmesi

Tanı
Yukarıda belirtilen şikayetler nedeniyle bir Kulak Burun Boğaz uzmanına başvuruldugu takdirde, yapılan fizik muayenede geniz bölgesi endoskop yardımı ile net bir şekilde görüntülenebilir. Daha ileri tanı araçları olarak, özellikle Ebstein-Barr Virüse [EBV] yönelik kan tahlilleri, boyun ultrasonu, bilgisayarlı tomografi (BT], manyetik rezonans görüntüleme [MRG], pozitron emisyon tomografisi [PET) gibi görüntüleme yöntemlerinden yararlanılmaktadır.
Hastalıgın kesin tanısı, lokal veya genel anestezi ile geniz bölgesinden alınan biyopsinin patolojik degerlendirmesi ile konulur.
Nazofarenks [geniz) kanserleri, çevreye dogru büyüyerek burun içine, damaga, yutaga, yukarıda beyine yayılabilir. Bölgesel sıçrama yaparak boyun lenf bezlerine ve daha da ötesi akciger, kemik gibi uzak dokulara yayılım gösterebilir.
Geniz Kanserlerinin Tedavisi
Bu bölge kanserlerinin tedavisinde cerrahinin yeri sınırlıdır. Bu hastalarda cerrahi tedavi, biyopsi almak için ve kulakta sıvı varlıgında kulak zarına havalandırma tüpü takmak amacı ile uygulanmaktadır. Uygun olan bazı hastalarda, radyokemoterapiye dirençli veya nüks eden olgularda, genizdeki tümöre de cerrahi uygulanabilir.
Nazofarenks [geniz] kanserlerinin asıl tedavi yöntemi, hastalıgın evresine göre ya sadece radyoterapi ya da radyoterapi ve kemoterapinin birlikte kullanılmasıdır.
Bu hastalıgın tedavisi her ne kadar tümörün hücre tipiyle ilgili ise de tanısı erken konuldugu takdirde oldukça başarılı olabilmektedir.

Widex İşitme Cihazları

widex-R19Widex, dünyanın en büyük işitme cihazı şirketlerinden biridir.
Zarif ve süper küçük Mikro kulak içi tipleri ve modelleri ile gerçekten güzel ürünlere sahip. Widex 9 ve widex 19 serileri L-R sağ ve sol üzere ön plana çıkan işitme cihazı ürünleri.

widex_400x100Widex ürünlerini bulabileceğiniz değişik firmalar var tabiki ama fiyatları bir incelemek gerekir. Sizde işitme cihazı arıyorsanız bu kaliteli ürünün fiyatlarını buradaya yazabiliriz. Böylece daha ucuza bulma imkanımız kendimize yaratabiliriz.

Baş Dönmesi (Vertigo)

baş-dönmesiBaş Dönmesi (Vertigo)
Baş dönmesi ya da vertigo insanların yaşam kalitesini bozan en önemli şikayetlerden biridir. Vertigo bir hastalık ismi olmayıp, kelime anlamıyla tam olarak baş dönmesinin karşılığıdır.
Baş dönmesi ve dengesizlik doktora en sık başvurma nedenleri arasında ikinci sıradadır. istatistikler, insanların %70’inin hayatlarının bir döneminde baş dönmesi yaşadıklarına işaret etmektedir. iyileşmenin ilk aşaması doğru tanıdır. İstatistiksel olarak baş dönmesi ve denge problemlerinin %85’i iç kulak kaynaklıdır.
Gerçek baş dönmeleri dışında çok sayıda insanı rahatsız eden önemli bir klinik belirti de denge bozukluğudur. Bu durumdaki kişi başındaki boşluk hissinden, yaylı yatak üzerinde ya da gemi güvertesinde yürüyormuş gibi, arkadan itiliyormuş veya çekiliyormuş gibi, ayaklarının boşluğa gitmesi gibi, görmede bulanıklık ya da göz kararması gibi belirtilerden şikayet eder.
Baş dönmesi ve dengesizlik şikayeti olan hastaların yaşadıkları semptomlar oldukça rahatsız edici ve korkutucudur.
Belirtilerin daha silik olduğu durumda kaynak nörolojik kökenli olabilir. Bu durumda denge bozukluğunun yanı sıra, konuşmada bozulma, çift görme, el ve ayaklarda güçsüzlük, yüzde his kaybı ve bilinç kaybı gibi ciddi belirtiler olabilir.
insandaki denge sistemi, beynin gözlerden, kaslardan, eklemlerden ve iç kulaktan aldığı bilgiye dayanır.  İç kulakta bir problem geliştiğinde beyin yanlış bilgi aldığı için baş dönmesi ve dengesizlik oluşur.
Hastalar mevcut durumunu anlatmak İçin birçok belirtiyi baş dönmesi olarak tanımlayabilirler. Örneğin, kansızlık yakınması ya da düşük tansiyonu olan kişiler aniden ayağa kalktıklarında ortaya çıkan baştaki boşluk hissini veya bayılma hissini baş dönmesi olarak ifade edebilirler. Oysaki bunun baş dönmesiyle ilgisi yoktur. Buradaki sorun başka sistemlerle ilgili olup, tedavisi çok farklıdır.
Denge bozukluğundan yakınan hastalarda ruhsal sorunlar sıkça görülebilir. Tersine durumda, ruhsal sorunları olan kişilerde denge bozukluğu görülebilir.  Psikojenik   grupta ele alınan bu tür hastalarda baş dönmesi pek görülmez, daha çok denge sorunu görülür
Baş dönmesinin kaynağını bulmak için sırasıyla kulak burun boğaz, nöroloji ve kalp damar hastalıklarının taraması yapılmalıdır.
iç kulak ve yakın çevresindeki hastalıklarla ortaya çıkan baş dönmeleri çok şiddetlidir. Dönmenin yanı sıra bulantı, kusma, soğuk terleme de olur. Bazen işitme kaybı, çınlama ve kulak dolgunluğu da hastalık tablosuna eklenir. Bu şikayetlere yol açan hastalıklar genellikle ölümcül değildir.
Şiddetli baş dönmelerinde hastalık kaynağı daha çok iç kulaktadır. iç kulak hastalıklarında baş dönmesine ek olarak işitme kaybı, çınlama ve kulakta dolgunluk hissi de olabilir, fakat hiçbir zaman bilinç kaybı olmaz.

Daha ciddi santral nedenlerle ortaya çıkan baş dönmeleri genellikle çok şiddetli değildir. Daha silik ve sinsi bir klinik seyir izler. Burada, eşlik eden diğer nörolojik belirtiler önem kazanmaktadır.
içeceklerin tüketimi azaltılır. Sigara ve alkol yasaklanır. Bir süre bazı gıdaların tüketilmemesi istenir. Aktif bir yaşam şekli önerilir. Bu önlemlerle düzelmeyen hastalarda ilaç tedavisine başlanır. Yakınmalar devam ediyorsa kulak zarından orta kulağa ilaç verilerek baş dönmesi ataklarının engellenmesi sağlanır. Her türlü tedaviye rağmen şikayetleri geçmeyen, günlük işlerini ve mesleğini yapamaz hale gelen hastalara çeşitli cerrahi tedavi yöntemleri uygulanabilir.
Sonuç olarak ölümcül olan baş dönmesi nedeniyle olmayanı ayırt etmek çok önemlidir.
Baş Dönmesine Neden Olan iç Kulak Hastalıkları Hangileridir?
VestibüLer Nörit: Denge siniri ve çekirdeklerinin viral enfeksiyonudur. Baş dönmesi birkaç gün sürebilir. Sıkıntılı dönemde ilaç tedavisiyle şikayetler hafifletilir, işitmeye ait belirtilerin olmadıgı bu hastalıkta, birkaç haftada baş dönmesi kaybolur ve denge yeniden kazanılır,
BPPV (Bening ParoksismaL PozisyoneL Vertigol:
Baş hareketleriyle ortaya çıkan, 10-30 saniye kadar süren, bulantının eşlik ettiği baş dönmesiyle kendini gösteren bir iç kulak hastalığıdır, Yatakta biryandan diğer yana dönerken veya yataktan kalkma sırasında, ayakta iken ani dönüşler sırasında, alışverişte üst raflara bakarken kısa süreli ve şiddetli baş dönmesi atakları olur, Tanı ve tedavisi bazı özel baş manev¬ralarıyla sağlanır. Tedavide ilaç kullanılmasına gerek olmayan, sık görülen bir baş dönmesi nedenidir.
Labirentit: Bakterı, virüs ve toksik nedenlerle oluşan iç kulak enfeksiyonudur.  Çok şiddetli baş dönmesi atakları ve ciddi işitme kaybı görülür. Yoğun antibiyotik tedavisi ve kaynağa yönelik cerrahi girişim ile tedavi edilir.
Meniere hastaLığı: iç kulakta endolenf denilen sıvının birikmesine bağlı olarak ortaya çıkan, şiddetli baş dönmesi, kulak uğultusu, önceleri kaybolan sonradan sabitleşen işitme kaybı ve kulakta dolgunluk hissi ile karakterize bir iç kulak hastalığıdır. Baş dönmesi krizleri nöbetler şeklinde gelir, birkaç dakikadan 24 saate kadar uzayabilir. Krizler arasında genellikle sorun yoktur. Krizler bazen yılda 1-2 kez kadar seyrek olurken, bazen de her gün olacak kadar sıklaşır. Tedavide tuz ve kafeinli
PeriLenfatik fistüri: Genellikle travmalar sonucunda, iç kulak sıvısının orta kulağa sızdığı, baş dönmesi ve işitme sorunlarını yaşandığı bir tablodur, Gerekirse cerrahi olarak tedavi edilir.
VestibüLer migren: Migren baş ağrısıyla birlikte baş dönmesinin de bulunduğu yaşam kalitesini oldukça bozan bir hastalıktır. Yoğun stres altındaki kişilerde daha çok görülür. Sık görülen bir klinik tablodur.

Baş Dönmesine Neden Olan Santral Hastalıklar Hangileridir?
•Beyin sapı iskemisi ve enfarktüsleri
•Beyincik kanama ve enfarktüsleri
•Beyin sapı tümörleri, travmaları, damarsal hastalıkları
•Multipl skleroz [MS hastalıgı)
•Epilepsi
•Denge siniri tümörleri
•Anevrizmalar
•Diger kafa içi kitleleri
•Vertebrobaziler yetmezlik
•Servikal vertigo
Santral nedenler nadiren şiddetli bir baş dönmesine yol açarlar. Bunların içinde, beyin sapı ve beyincik kanamaları şiddetli baş dönmesi yaparak iç kulak hastalıklarını taklit ederler.
Bu hastalıklarda, genellikle eşlik eden diger ciddi nörolojik bulgular vardır. Dikkatli bir muayene ve destekleyen diger laboratuvar bulgularıyla bu hastalıklar ayırt edilebilir.
Cok sık rastlanan KBB ve nörolojik kaynaklı baş dönmesi sebepleri dışında kalp ve damar rahatsızlıkları, hormonal ve metabolik hastalıklar da baş dönmesine yol açabilirler. Uygun incelemelerle bunların tanınması ve tedavi edilmesi gerekir.
Baş Dönmesi Olan Hastaya Yaklaşım
•Hastalık hikayesinin alınması
•Klinik muayene [KBB, nörolojik ve kardiyoloj
•Laboratuvar tetkikleri
•işitme ve denge testleri
•Gerekirse radyolojik incelemeler

İşitme Kaybını Nasıl Anlarız

isitme-kaybiİŞİTME KAYBI  NEDİR NASIL ANLARIZ

Kulak, dış, orta ve iç olmak üzere üç bölümden oluşur. Dış kulak, kulak kepçesi ve dış kulak yolundan ibarettir. Orta kulak, kulak zarı ile kulak kemikçiklerini içerir. Ses titreşimlerini iç kulağa iletir. Bir transformatör gibi çalışır, dış kulak yolundaki ses titreşimlerini, iç kulaktaki sıvıya aktararak, sıvı dalgalarına dönüştürür. İç kulak, sıvı içerisinde işitme siniri uçlarına sahiptir. Sıvı dalgaları, bu sinir uçlarını uyarırlar. Uyarılar, ses enerjisinin yorumlandığı yer olan beyine iletilirler.

 
Dış ve orta kulakta bir sorun olduğu zaman, iletim tipi işitme kaybı ortaya çıkar. İç kulaktaki bir rahatsızlıkta ise,
sinir tipi (sensörinöral) işitme kaybı görülür. Hem dış ve orta kulak hem de iç kulakta sorun varsa karışık tip işitme kaybı oluşur.

İletim Tipi Kayıp: Dış kulak yolunun kapanması, kulak zarında delik oluşması, orta kulak enfeksiyonları veya orta kulak kemikçikleri rahatsızlıklarında oluşabilir. İletim tipi işitme kaybı olan kimse, sanki kulakları doluymuş veya tıkanıkmış gibi bir duyguya kapılır. İletim tipi işitme kaybına sahip insan, bu rahatsızlığından dolayı hiçbir zaman tam sağır olmaz. Uygun bir operasyon veya işitme cihazı ile rahat duyması sağlanabilir.

Sinir Tipi (Sensörinöral) Kayıp: İç kulak dolaşımının bozulması veya sıvı basıncının yükselmesi ya da sinir iletimindeki bozukluklardan meydana gelir. Bu tip işitme kaybı ortadan kalkmaz, fakat nadiren sağırlığa yol açar.

Sinir tipi işitme kayıplı hasta, konuşmayı duyulabilir fakat net algılayamaz. Sessiz ortamlarda daha rahat duyar. Bas sesleri, tiz seslerden daha rahat algılar, bu yüzden bir erkeğin dediklerini, sesi ince bir bayanın dediklerinden daha anlaşılır bulabilir.

Tek Kulakta İşitme Kaybı: Tek kulakta oluşan işitme kaybı, sesin geldiği yönü tayin etmeye engel olur.

işitme Cihazları ve Fiyatları

Stärkstes Mini-Hörgerät der Welt: präzise und lautİşitme cihazlarına özellikle yaşlı insanlar ihtiyaç duymakta ve onlara alacağımız işitme cihazlarınında ekonomik bütçemize uygun olmasını ve iyi olmasını isteriz. Teknoloji geliştikçe işitme cihazlarıda gelişmekte ve en ucuz en uygun fiyata kaliteli ürün alabilme durumuda beraberinde gelmektedir.

İşitme cihazı fiyatları her geçen gün değişmekte olduğu için biz bu konudaki siteleri linklerini vermeyi uygun bulduk.

aşağıda bu konuda tecrübeli firmalarıbulabilir ve seçiminizi ona göre yapabilirsiniz. Ayrıca işitme cihazı ile ilgili problemlerinizi soru ve yorumlarınızıda burada paylaşabilirsiniz.

İşitme ve konuşma cihazları, aksesuarlar, audiometer ürünlerinin ithalatı, satışı ve bakım hizmetlerini veren firma ve ürünleri hakkında bilgiler.
www.duyses.com.tr/
SES İşitme CihazlarıDünya’nın 1 Numaralı İşitme Cihazı Markası Oticon’un Türkiye Tek Yetkili Distribütörü. Maico (Odyolojik Ürünler), PhonicEar Logia (Yardımcı Dinleme …
www.ses.com.tr/
Phonomed İşitme Cihazlarıİşitme sağlığı ile ilgili bilgiler, firmanın dijital ve analog işitme ürünleri, bayi listesi, kalite belgeleri ve firma iletişim bilgileri bulunmakta.
www.phonomed.com/
Earnet İşitme Cihazları, işitme cihazı, işitme cihazları, işitme …Earnet İşitme Cihazları, işitme kaybı yaşayan çocuk,genç ve yaşlılara ileri teknoloji ile dijital çözüm getirerek yaşam kalitelerini yükseltmekte,topluma …
www.earnet.com.tr/
Digimer İşitme Cihazları Merkezi. Siemens İşitme cihazı Alman Acon …İşitme cihazında Dünya Markaları Digimer’de. Siemens İşitme Cihazı, Alman malı ACON İşitme Cihazı, İspanyol ROYALTONE İşitme Cihazı Amerikan SONIC İşitme …
www.digimer.com.tr/
Netsun İşitmeİşitme Cihazı Uygulaması.. Intro’yu Geç. Giriş. Bilgisayarla İşitme. Cihaz Seçimi. Bilgisayarla İşitme. Intro’yu Geç. Giriş. Tamir ve Bakım Servisi …
www.netsunisitme.com/
Taksim İşitme Cihazları A.Şişitme cihazları, odyolojik ürünler, temizlik ve bakım ürünleri, kulak çınlaması, işitme cihazı pilleri, kulak sorunu, ses sistemi, işitme, piller, …
www.taksimisitme.com/
KBB HASTANESİ İşitme Cihazı , Kulaklıkİşitme Cihazı Nedir: İşitme cihazları dışarıdan gelen seslerin şiddetini yükselterek kulağın duyabileceği seviyeye getiren elektronik aletlerdir. …
www.kbbhastanesi.com/egitimkonulari/isitmecihazi.htm
Starkey Turkey, Dijital İşitme CihazlarıKişiye özel işitme cihazları ve işitme çözümleri sunan Starkey’in Türkiye firması.
www.starkey.com.tr/
TIP MEDİKAL İZMİR İŞİTME CİHAZLARI BİLGİ VE DANIŞMA TELEFONU 0 232 …İşitme cihazları satışı yapan firmanın sitesinde ürünleri hakkında bilgiler ve iletişim adresleri bulunuyor.
www.tipmedikalizmir.com/
DuyuMED Ltd.Şti. | Magnatone İşitme Cihazları Türkiye Yetkili …Magnatone İşitme Cihazları Türkiye Yetkili Distribütörü DuyuMed Ltd.Sti.
www.isitmealeti.com/
işitme cihazları,işitme cihazıİşitme cihazı bir ses yükseltecidir. Ortamdaki sesleri yükselterek duyma zorluğu olan bireylerin daha rahat duymalarını sağlayan bir protezdir. …