akciğer kanseri önlenebilir

 Akciğer kanseri


Dünyada kanser ölümleri sırasında birinci sırada yer alan akciğer kanseri, önlenebilir kanserler arasında da ilk sırada yer alıyor.Sigara içilmediği takdirde akciğer kanserinin yüzde 90’ından kurtulabiliriz.

Akciger kanserinin belirtileri nelerdir?
Acıbadem Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Karadağ: Akciğer kanserinin ilk belirtisi genel olarak öksürüktür; fakat birden çok belirtisi de vardır. Kanser düşünüldüğü gibi çok kısa sürede ortaya çıkmaz. Aylar, yıllar içerisinde ortaya çıkar. Bu dönem içinde de kanserin tipine, yayılma türüne göre değişik belirtiler vardır. Türk Toraks Derneği diye bir derneğimiz var. Akciğer tanısı konulan hastaların tümünü değerlendirdik. 12 bin civarında hastanın yüzde 78’i öksürük şikayetiyle ilk defa başvurmuş. Bunun dışında balgam çıkarma, göğüs ağrısı, nefes darlığı, kan tükürme, hırıltılı solunum gibi şikayetlerle gelenlerin yanında bir de akciğerle hiç bağlantısı olmayan şikayetler var. Bacak, kol ağrısıyla gelenler var; çünkü akciğerde kanser var ama o bölgeye yayılmış. Çok nadir de olsa, kansere ve metastaz yani yayılmaya da bağlı olmayan ama kanser dokusunun yaptığı değişikliklere bağlı olarak çeşitli belirtiler de ortaya çıkar. Hormon değişiklikleri nedeniyle aynen bir hormon hastası gibi şikayetler görülür. Parmaklarında çomaklaşma, kollarında, bacaklarında yeni kemik oluşumlarıyla karşımıza gelebilirler.
Akciğer kanserinin genetik yapıyla bağlantısı var mıdır?
Prof. Dr. Karadağ: Bir insanın annesi, babası yani birinci derecede akrabası akciğer kanseri olduysa, o kişinin sigara içtiği zaman kanser olma riski ailesinde kanser olmayanlarla karşılaştırıldığı zaman üç buçuk kat daha fazladır. Akciğer kanseri sigara içen kişilerde kaçınılmaz bir sondur.
Hastalıkta erken tanı koyma şansı var mıdır?
Prof. Dr. Karadağ: Sigara içen hastaların tümü herhangi bir nedenle özellikle solunum yolu şikayetiyle öksürük, balgam, kan tükürme gibi şikayetlerle geldiğinde bu kişi aksi ispat edilene kadar akciğer kanseri olarak kabul edilirse erken tanı koyma şansı çoktur. Tanı aşamasında neler yapılır?
Prof. Dr. Karadağ: Akciğer kanserinin kesin tanısı kanser hücresinin gösterilmesiyle olur. Bunun en basit şekli balgam sitolojisidir. Balgamı muayene ettiğimiz zaman tümör hücresi varsa bu balgam akciğerlerden geldiği için akciğerde bir tümör olduğuna hükme dilir. Ama kesin tanı bronkoskopi ile yapılır. Bronşların görülmesine yarayan ışıklı bir aletlir. Bir kişi öksürüyor ve öksürük nederıi bulunanuyorsa, bu öksürük 3 aydan fazladır devam ediyorsa, o zaman bronkoskopi dediğimiz akciğer kanserinin tanısını koyduğumuz yöntemin mutlaka uygulanması gerekir. çünkü akciğer kanserinde bildiğimiz iki özellik vardır: Birincisi en öldürücü kanser olması. Dünyada kanser ölümleri sırasında birinci sırada akciğer kanseri vardır. Bir başka özelliği ise önlenebilir kanserler arasında da birinci sırada olmasıdır.
KADINLARDA DAHA AZ GÖRÜLÜYOR
Hastalıgın aşamaları nelerdir?
Acıbadem Bakırköy ve Kozyatağı Hastaneleri Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Aziz Yazar: Diğer kanser türlerinde olduğu gibi, akciğer kanseri aşamaları evre 1′ den, evre 4′ e kadardır. Evre 1, en erken olduğu dönem. Evre 2 bir ileri dönem. Bu iki evrede de tümör sadece akciğer dokusunda vardır, lenf bezlerine henüz sıçramamışlır. Burada tedavi cerrahidir. Evre 3’te kanser genellikle lenf bezlerine sıçramışlır. Burada lenf bezlerinin yerleşim yerine ve sayısına göre burada da cerrahi operasyon yapılabilir ama genellikle tedavi kemoterapi ve radyoterapi ile yapılmaktadır. Evre 4’te uzak sıçramanın olduğu kanser dönemidir. Tedavi sadece kemoterapidir. Bazen radyoterapi de devreye girer.
Cinsiyetler arasında bir farklılaşma var mı?
Doç. Dr. Yazar: Oran olarak kadınlarda daha az görülüyor. Bunun nederıi de kadınların daha az sigara içmesi ama son zamanlarda kadınlarda sigara içiminin artmasına paralelolarak bu oran giderek artmaktadır.
Acıbadem’de ne tür tedavi yöntemleri kullanılıyor?
Doç. Dr. Yazar: Akciğer kanserinde uygulanan her türlü tedavi hastanemizde uygulanmaktadır. Erken evrelerde cerrahi, daha ile¬ri evrelerde kemoterapi ve radyoterapi en iyi kanser merkezleri standartlarında verilmektedir. Kemoterapide en son gelişmeler takip edilmekte ve hastanemizde bu tedaviler uygulanmaktadır. Gerektiği durumlarda kemoterapi ve radyoterapi beraber verilmektedir. Tedavi bitiminde hastalığın takibi için gerekli olan her türlü görüntülerne tekniği hastanemiz bünyesinde bulunmaktadır. Bir çok insanın kafasında Çin’ de uygulanan ve bu kansere neden olan P53 gerıiyle ilgili tedaviler soru işaretine neden oluyor. Bununla ilgili bizim ve dünyanın genel fikrirıi söyleyecek olursak, bu genle
ilgili tedavilerin olumlu sonuç verdiğine dair bilimsel bir veri yok henüz. Aslında bu tedavi daha önce denenmiş ve sonuç alınmamış bir tedavi şeklidir. Çinliler bu konuyu yeniden ele aldı.
CERRAHİ MÜDAHALE  ÖMRÜ  UZATIYOR
Akciger kanseri tedavisindeki cerrahi yöntemler nelerdir? Acıbadem Bursa Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Teo¬man Ekim: Akciğer kanseri, histopatolojik (hücre tipi) tipi belirlendikten soma, cerrahi ve / veya kemoterapi ve radyoterapi uygula¬nır. Akciğer kanseri iki ana gruba ayrılır: Küçük hücreli akciğer kanserleri ve küçük hücreli dışı akciğer kanserleri. Şu an küçük hücreli akciğer kanserlerirıi, erken evrede (evre 1) ameliyat edebiliyoruz. İleri evrede kemoterapi uygulanmaktadır. Cerrahi de iyi sonuç alınan ise küçük hücreli dışı olan gruptur. Bu grup da kendi içinde alt gruplara ayrılmakta ve uygun vakalarda cerrahi yöntemler yüz güldürmektedir.
Cerrahi müdahale vücudun hangi tarafından uygulanıyor?
üp. Dr. Ekim: Göğsün arka yan tarafından, iki kaburga arasından kemik kesilmeden, göğüs boşluğuna giriliyor, soma da akciğere ulaşılıyor. Sağ akciğer üç parçadan, sol akciğer iki parçadan oluşmaktadır. Bu parçalara lob diyoruz. Akciğer kanseri ameliyatları en az bir lob veya bir taraf akciğerin tamamı çıkartılarak yapılır. Akciğer kanseri ameliyatlarının başarılı olabilmesi için göğüs içindeki (mediastinal)lenf bezlerinin de tamamen alınması gerekmektedir.
Tümör alındıktan sonra hasta kesinlikle bu hastalıktan kurtuluyor mu?
üp. Dr. Teornan Ekim: Yalnızca tümörün çıkartılmasının tedavide yeri yoktur. O yüzden mutlaka lobun ya da akciğerin bir tarafının çıkartılması gerekiyor. Günümüzde artık sadece bu da yeterli değil aynı zamanda lenf bezleri de çıkarlılmalıdır. Arlık lenf bezlerinin alınmadığı ameliyatlar başarılı ameliyat olarak kabul edilmiyor. Başarılı bir ameliyattan soma hastalığın evresine göre hastanın sağ kalım süresi değişmektedir.
Hastalar cerrahi müdahaleden sonra tamamen iyileşme ihtimali ne kadardır?
Op. Dr. Teornan Ekim: Daha henüz tam iyileşmeden bahsedemiyoruz. Şu an akciğer kanseri tedavisinde 2,3 ya da 5 yıllık yaşam beklentilerinden bahsedebiliyoruz.