Porselen Laminat Veneer

porselen-veneer-yaprakPorselen Laminat Veneer ( Yaprak Porselen Kaplama )
Estetik diş hekimligi, gerek koruyucu yaklaşımı gerekse fonksiyonel ve görsel açıdan çok çarpıcı sonuçlar almamızı saglayan tedavi opsiyonları ile diş hekimliginde sunulan hizmetler arasında hayatımızı en çok etkileyenlerin başında gelmektedir. Diş hekimliginin tüm alt branşlarından destek alan estetik diş hekimligi uygulamalarından porselen laminat veneer ise adeta bu dalın mihenk taşıdır. Bu uygulamanın diş hekimliginde yer bulması ile çapraşık dişlerin küçültülerek üzerlerinin porselen kuronlarla kaplanması işlemi tamamen terk edilmiştir.

Porselen laminat veneer uygulamalarında dişlerin mine kısmında çok minör seviyelerde aşındırma/pürüzlendirmeler yapılarak dişlerin ön yüzeylerine porselen yaprakçıklar yapıştırıl­maktadır. Bu yaprakçıklar 0,4-0,6 mm inceliğinde olduğundan ışık geçirgenlikleri çok yüksektir ve bu sayede gerçek diş görüntüsü en ideal şekilde taklit edilebilmektedir. En önemlisi de, diş yüzeyinde yapılan bu pürüzlendirme işleminde sağlıklı diş dokusunun adeta tamamı korunmakta ve sadece dişlerin ön yüzeyine yapılan bu ek sayesinde hem tek başına bir diş, hem de tüm gülüş bambaşka bir görünüme kavuşa bilmektedir.
porselen_laminate_veneerBu kadar ince porselen yaprakçıkların kırılgan olduğu düşünülebilir. Ağızda dişle buluşana kadar da öyledir Hem yapım aşamasında hem deağıza uygulamada son derede titiz ve hassas manüplasyon gerektirir. Hem hazırlık, hem bitim aşamasında çok doğru ve hassas tekniklerle uygulandığında, diş yüzeyine yapıştırıldıktan sonra adeta dişlerle bir bütün olur. Son yıllarda porselenlerin dişe yapıştırıl­ması konusundaki gelişmeler sayesinde, bu porselenler, dişlere çiğneme esnasında gelebilecek farklı yöndeki kuvvetlere ve bunların yaratacağı streslere karşı da dayanıklıdırlar.
Porselen laminat veneerlerin kullanım ömrü de son derece uzundur. Pek çok durumda doğal diş yüzeyinden daha pürüzsüz yüzeye sahip olduklarından, doğal dişlere göre çok daha az bakteri plağı tutunmasına yol açarlar. Bakımları son derece kolaydır. Dişlerinize ve dişetlerinize uyguladığınız diş fırçalama ve diş ipi kullanımından daha farklı bir bakım gerektirmezler.

Porselen laminat veneerlerin diğer bir avantajıda porselen yüzeyin renginde herhangi bir değişikliğin olmaması vehiç bir şekilde leke tutmamasıdır. Uygulama sonrası uzun yıllar rengini korur. 

Estetik Diş Hekimliği

diş-hekimi-estetikHerkes güzel bir gülüşe sahip olmak ister ancak bu her zaman dogal yollarla mümkün olmamaktadır. Konuştugumuz bireyler, yüzümüze, gözlerimize ve dişlerimize konsantre olurlar. Doğal ve güzel bir gülüşü fark ettikleri gibi, koyulaşmış dolguları, renk farklılıklarını, dişeti hastalıklarından kaynaklanabilecek kötü görüntüleri de fark edebilmektedirler. Ortodontik tedaviye gerek kalmadan harika bir diş dizimine sahip olsanız bile, kahve ve sigara gibi alışkanlıkların yol açtıgı renklenmeler veya yıllar içinde kullanıma bağlı çatlaklar, kırılmalar ve düzensizlikler gülümsemenizi bozabilir ve memnuniyetsizlik yaratabilir.
Günümüz teknolojik ilerlemelerin, diş hekimligi malzemeleri ve restorasyon tekniklerinde yarattıgı degişiklikler sayesinde estetik diş hekimliginde son derece çarpıcı gelişmeleryaşanmıştır. Estetik diş hekimliğinin görünüşümüze kattıklarını da düşündügümüzde bu gelişmeler yaşamımızı dogrudan etkilemektedir.

Diş hekimliginin diger pekçok branşını da uygulamaları içine alan estetik diş hekimliginin amacı, dişlerinizin ve dolayısıyla gülüşünüzün daha hoş gözükmesinin en koruyucu yöntemlerle saglan­masıdır. Eskiden olduğu gibi dişlerinizin daha beyaz olması için bütün dişin kesilip küçültülmesi ve üzerilerine porselen kuronların yapılması, artık günümüz teknolojisi ile terk edilmiş bir yöntemdir.
Kahve-sigara gibi alışkanlıkların yanısıra tetrasiklin kullanımı gibi ciddi renklenmelerin, beyazlatma yöntemleriyle giderilmesi, çapraşıklıkların kısa süreli ve sosyal hayatınızı etkilemeden ortodontik tedavilerle düzenlenmesi, çeneler arasındaki dikey boyut kaybıyla oluşan yaşlı görünüm ve eklem sorunlarının tedavisi, adeta dişlerden hiç aşındırma yapılmadan uygulanan porselen laminat veneer ve bonding teknigiyle yeni gülüşlerin saglanması gibi kabul görmüş tedavi protokolleri gerek uygulama kolaylıgı, gerek kalıcılıkları, gerekse koruyucu yaklaşımları ile tercih edilen yöntemlerdir.

Günümüz estetik diş hekimliginin en avantajlı yanlarından bir digeri de, henüz tedavinin planlanma aşamasında sonuçların tahmin edilebilir oluşudur. Hedefimiz ister aralık kapatmak kadar kolay ulaşılır, ister tüm dişlerinizi içeren kapanış ve görünüş düzenlenmesi gibi komplike bir tedavi olsun, sonuçlarını henüz başlarken beklenmeyen sürprizlere yol açmayacak şekilde öngörebilmekteyiz. Estetik diş hekimligindeki uygulamaların bazılarını şöyle sıralayabiliriz.
Ön bölge dişlerde, renklenmiş eski dolguların
degiştirilmesi
Dişlerin beyazlatılması
Dişler arasındaki boşlukların kapatılması
Dişlerin renk, şekil ve dizimlerinin degiştirilmesi amaçlı porselen laminat veneer uygulamaları
Arka bölgelerdeki siyah [amalgam] dolguların beyaz dolgularla degiştirilmesi
Fazla gözüken dişetlerinin kozmetik periodontal müdahalelerle düzenlenmesi
Aşınmaya baglı boyut kaybı olan dişlerin dogru oranlara kavuşturulması
Dişeti çekilmelerinin yumuşak doku greftleriyle giderilmesi
Diş fırçalamaya bagli defektlerin giderilmesi
Diş eksikliklerinin köprü veya implant uygulamaları ile giderilmesidir…….

Vücutdaki Benleri Aldırmak Yok etmek ve Tedavisi

Vücudumuzdaki benler çoğu zaman bizi rahatsız etmesede bazen rahatsız edici erlerde ve boyutlarda olabiliyorlar. Bunlarla ilgili tedavi yöntemlerini ve onlardan kurtulma, yok etme yolları ve yeni yedavi ve laser yöntemleri araştırma konumuz oluveriyor. Bizde benler ile ilgili olarak tüm bilgileri bulabileceğiniz ayrıntılı bir makale yazmaya kara verdik. Bazen benlerin çoğalması ve yaygınlaşması bunların neye bağlı olduğunu bilmemizde gerekiyor.
Benler vücudun her yerinde görülebilen, sıklıkla kahverengi, oval ya da yuvarlak iyi huyhı oluşumlardır. Deriye rengini veren pigmenti üreten melanosit adı verilen hücrelerden köken alırlar.
Bir kişide oluşacak benler muhtemelen önceden genetik olarak belirlenmiştir. Benlerin bir kısmı doğumsal olarak ortaya çıkarken, bazılan ise özellikle gençlik döneminde 01ayatın ilk 20 yılında) ortaya çıkar. Ancak, genetik olarak yatkın kişilerde yaşam boyu yeni benler oluşabilir.
Belirtiler ve Bulgular
Benler vücudun herhangi bir yerinde, çok degişik görünümlerde ortaya çıkabilirler. Deri renginde veya pembemsi, açık kahverengi, kahverengi hatta bazen mavi-siyah renkte olabilirler. Şekilleri genellikle oval veya yuvarlak, deriden kabarık veya düz, kıllı veya kılsız görünümdedir.

Resim 1: Sırtta normal bir ben Resim 2: Yüzde normal bir ben Resim 3: Belin arka kısmında dogumsal bir ben
vücutdaki-benler

Doğumsal benler de sonradan olanlara benzer görünümde olabilir ama genellikle sonradan oluşan benlerden daha büyük ve daha kıllıdır.
Benler zamanla değişikliğe uğrayabilir; ergenlik dönemi, gebelik, doğum kontrol hapı kullanımı ve güneşe maruz kalınca büyümeleri hızlanır, renkleri koyulaşır ve yenileri çıkabilir. Bunun dışında her benin kendine ait bir büyüme şekli vardır. Başlangıçta benler düz iken zamanla büyür ve bazılarında kıllar gelişir. Yıllar geçtikçe, benlerin çoğu yavaş yavaş değişerek daha kabarık ve daha açık renkli bir hal alırken bazı benlerde hiç değişiklik olmayabilir. Bazı benler zamanla ortadan kaybolurken bazıları deriden o kadar kabarık hale gelir ki sonradan gelişen sapından kopabilir. Bu, sıradan bir benin tipik yaşam döngüsüdür ve ortalama olarak 50 yıl sürer.
Kanserleşme Riski
Sıradan benler çok0eadiren kanserleşir. Melanom ya da “Malin Melanom” adı verilen hayatı tehdit eden bir deri kanserinin özellikle bazı ben tiplerine benzerlik göstermesi benler konusundaki en önemli çekincedir Aslında önemli olan bu ben gıbi görünebilen melanomun erken teşhis edilmesidir. Bu nedenle, kişilerin benlerindeki değişikliklerin hangilerini önemseyeceklerine ilişkin ABCD kuralı geliştirilmiştir.

Aslında halk için geliştirilmiş olan bu kural hekimler tarafından da izlenmektedir:

A (Asymmetry=Asimetril: Benin bir yarısı diğer yarısına benzememesi renk ve/veya şekil olarak
B (Border= Sınır): Benin sınırlarının düzensiz olması; girintili çıkıntılı olması.
C [CoLor=Renk): Benin renginin homojen olmaması; kahverengi, siyah, kırmızı, gri, beyaz gibi renklerin iki veya daha fazlasının bir arada bulunması; alacalı görünüm.
D (Diameter=Cap): Ben çapının bmm’den büyük olması; kabaca silgili kurşun kalem çapından büyük bir ben,
ABCD kuralındaki maddelerden herhangi biri veya
birkaçının bulunması kişinin bir dermatoloğa başvurmasını gerektirir. Bir benin hiçbir darbe olmaksızın kanaması, soyulması, sızıntı yapması,üzerinde yara açılması, şişli k veya kabartı oluşması, benle ilgili his değişiklikleri; kaşıntı, hassasiyet veya ağrı oluşması, hızla değişim göstermesi benin bir dermatolog tarafından görülmesini gerektiren diğer özelliklerdir,

Başlangıçtan beri ABCD kuralının çoğu özelliğini taşıyan bazı özel benler vardır ki bunlar displastik veya atipik benler olarak
adlandırılır. Bu benlerin boyutları ortalamadan büyük ve şekilleri düzensizdir.
Merkezleri koyu kahverengi, kenarları daha soluk veya kırmızımsı ve düzensiz bazen de sınırlarında siyah noktalar izlenen bu benler karmaşık renkli olma eğilimindedir.
Bu benler genellikle aynı ailede devam eder. Bu tür benlere sahip kişilerin, daha yüksek melanom geliştirme riskleri nedeniyle bir dermatolog takibinde olmalarında yarar vardır. Bu kişiler ayrıca benlerinin renk, şekil veya boyutlarında olası değişiklikler ya da yeni benlerin ortaya çıkıp çıkmadığına bakmak için kendi kendilerine düzenli olarak nasıl ben muayenesi yapacaklarını öğrenmeli, benlerini güneşten, koruyucular ve uygun kıyafetlerle korumalıdır.
Ben Gibi Görünen Oluşumlar
Derimize baktığımızda bene benzeyen birtakım lekeler görürüz. Bunlar en sık olarak çillerdir. Vücudun herhangi bir yerinde olabilen benlerden farklı olarak çiller; yüz, sırt ve omuzlar gibi güneşe en fazla maruz kalan yerlerde görülür. Sarışınlar ve kızıl saçlılar daha kolay çillenir. Güneşin etkisi ile rengi koyulaşabilen çiller, kışın tamamen kaybolabilirler.
Özellikle orta yaşlarda, benler ile en çok karışan oluşumlar, çoğunlukla gövde ve yüzde görülen açık koyu kahverengi renkte sigilimsi yapılardır ki bunlara seboreik keratoz denir. Seboreik keratoz kötüleşme ihtimali olmayan yüzeysel deri kabarıklıklarıdır.
Benlerle sık karıştırılan bir diger oluşum ise daha çok orta yaştaki kişilerde görülen kahverengimsi lekelerdir ki bunlar karaciger ya da yaşlılık lekeleri olarak da bilinir ancak ne karaciger ne de yaşla ilgilidirler, güneş hasarının oluşturdugu lekelerdir. Bunların tıp dilindeki ismi solar lentigodur.
Benlerin Tedavisi
Benler genellikle saglıgı bozmaz. Bir ben, ancak şekil, renk veya boyutunda hızlı bir degişiklige ugruyor, kanıyor, kaşınıyor, agrıyorsa melanom olma olasılıgı nedeniyle saglık sorunu oluşturabilir. Bu durumda benin çıkarılması gerekebilir. Bir benin kısmi veya tam olarak çıkarılmasına biyopsi denir. Eger mümkünse benlerin tıraşlama biyopsisi yerine eksizyonel biyopsi ile tamamının çıkarılması en iyisidir. Ben çıkarıldıktan sonra mutlaka patolojik degerlen­dirmeye gönderilmelidir. Burada patolojik degerlen­dirmeden kastedilen benin çıkarılmış olan bir parçasının ya da tamamının ince dilimler haline getirilip mikroskop altında incelenmesidir.
Benin çıkarılması [kısmi veya tam] kansere neden olmaz. Tam tersine böylece erken teşhis edilme şansı olur. Halk arasında yaygın olarak bilinen ve inanılan “neşter değerse kanser olur” sözü kesinlikle dogru degildir.
Eğer benin yalnızca bir kısmı incelenmek üzere çıkarıldıysa ve patolojik inceleme kanser olarak gelirse tüm oluşumun, etrafında bir miktar sağlam doku bırakılarak çıkarılması gerekecektir.
Bazen benler kişilerin görünümlerini bozdukları için, bazen de sürtünmeye maruz kalan bölgelerde iseler çıkarılmaları istenebilir. Sakal bölgesindeki benler tıraş sırasında bazen yanlışlıkla kesilebilir. Bu durum, ben için ek bir kanserleşme riski oluşturmamaktadır. Ancak yine de bu tür yerleşimdeki benlerin oluşturdukları rahatsızlık nedeniyle çıkarılmaları istenebilir.
Bazı kişiler benden çok, üzerindeki kıllardan rahatsızlık duyabilir. Bunların cilt yüzeyine yakın kesilmesinde veya iğneli epilasyon gibi kalıcı yöntemlerle alınmasında bir sakınca yoktur.
Ben tedavisinde lazer, elektrokoterizasyon [yakma] veya kriyoterapi [dondurma] gibi yöntemler kullanılmamalıdır.
Sağlıklı Günler Dileriz …

Kirpik Ektirme Uzatma ve Fiyatları

kirpik-ektirmeAhh inanılmaz bir sistem daha, kirpik ektirme uzatma yöntemleri artık kuaförlere bile yayılmış durumda . Bugün işyerinde bir kız arkadaşıma gözlerinde sulanma gördüğüm için, nezlemisin diye sordum. Bana cevabı kirpik ektirdiğimden dolayı olabilir dedi. Geçekten hayretler içinde kaldım. Bunu ayrıntılı araştırmak ve hatta sizide burada paylaşabileceğiniz bir forum açmak istedim. Kirpik ektirme son dönemlerde gelişen ve iyi bir moda ayarıca gözlere ve güzelliğe estetik katabiliyor. Ama bunun da dezavantajları ve zararları olabilir. Kirpik ektiren ve memnun kalanlar ayrıca en uygun fiyata nerede güvenilir kirpik ektirbilinir sorusuna en iyi cavabı bulmak adına tüm soru görüş ve önerilerinizi buraya yazmanız bu konuyuda aşmamızı sağlayacaktır.

Ben arkadaşımdan daha fazla bilgi alıp kirpik ektirme ve zararları, fiyatları ve yararları konusunda bilgi alıp burada daha fazla bilgi vereceğim.

Moda ve güzellik tede paylaşımla kalın………..

Kepçe kulaklar için estetik düzeltme ameliyatı

kepçe-kulak-ameliyatıBU oprerasyonlar çocuklarda ve yetişkinlerde lokal ve genel anestezi olarak yapilabilmektedir. Ameliyathane şartları gerektiren bir operasyondur.
Kepçe kulak ameliyatları kulak içindeki kıvrımlarının yeniden oluşturulması veya kafayla yapmış olduğu açının 18-20 dereceye getirilmesini amaçlar. yetişkenlerde lokal çocuklarda genel anestezi tercih edilir. Burada amaç kafaya çok yapışık olmayan doğal görünümü oluşturmaktır.
Ameliyat ortalama 1 saat sürer ve her iki kulak arkasından kesilerle ve gerekirse kıkırdaklara müdahale yapılır.
Kepçe kulak ameliyatından sonra genellikle kulak arkasında çok dikkatli bakıldığında bir iz kalabilir. 1-2 aya kadar yaşanan ödem ve şişme iner. İz kulak arkasında kalıdığı için normalde görülmesi çok çok zordur.
Ameliyattan sonra özellikle yatarken kulağın ters dönmemesi ve dikişler olacağı için 1-2 ay boyunca kafa bandı takılır.
Doktorun yazdığı ilaçlar kullanılmalıdır ve ekstra ilaç doktara danışılmadan alınmamalıdır.
Ameliyattan sonra ağrı ve şişme ve enfeksiyon riskleri olduğundan herhangi bir durumda da acilen doktora bildirilmelidir. Kepçe kulak ameliyatı işitme ve duyma konusunda bir etkisi yoktur. Ameliyat her iki kulakta ayru ayrı yapıldığı içim simetri konusunda bir sıkıntı çıkabilir ve hastalar buna hazırlıklı ve töleranslı olmalıdır.

Saç Ekimi ve Saç Ekimi Yöntemleri Hakkında Sık Sorulan Sorular

sac-ektirme-resmiSaç Ekimi ve Saç Ekimi Yöntemleri Hakkında Sık Sorulan Sorular
1. saç ekim işlemi ne kadar sürer?
Saç ekimi yapılacak bölgenin büyüklügü, cilt ve saç yapısı, uygulanacak teknige baglı olarak degişmekle birlikte, yaklaşık olarak 4-6 saat arası süren bir işlemdir.
2. Ağrı ya da acı hisseder miyim?
Saç ekimi operasyonu lokal anestezi altında gerçekleştirilip kesinlikle ağrı ya da acı hissedilmeyen bir işlemdir.
3. Saç ekiminde hangi teknik daha iyidir?
Kullanılacak teknigi, sizin saçlarınızın ve cildinizin yapısı belirleyip dogru tekniğin uygulanması çok önemlidir. Öngörüşme esnasında yapılacak teknik ve neden o teknigin seçildigi detaylı bir şekilde anlatılıp karar verilir.
4. Ekilen saçlar kesinlikle çıkar mı?
Evet çıkar. Greftlerin [saç kümesi] hazırlanması, bekletildigi koşullar ve dogru teknigin uygulanması sonucu direkt etkileyen faktörler olup, yerine getirildiği takdirde sonuç %100 başarılıdır.
5. Saç ekiminde sonra ne zaman dışarı çıkabilirim?
Operasyondan sonra dışarıya çıkmanızı engelleyecek bir durum yoktur. ilk 2-3 gün minik minik pembe noktacıklar görülüp, yavaş yavaş solmaya başlayarak bir hafta içinde normal haline dönüp dışarıya çıkmanızı engelleyecek bir durum teşkil etmez.
6. Ne zaman banyo yapabilirim? Operasyon sonrası dikkat etmem gereken şeyler nelerdir?
Bu bilgileri doktorunuz öngörüşme esnasında aklınızda en ufak soru işareti kalmayacak şekilde anlatılacaktır. Ama siz gene ameliyat öncesi aklınıza takılan tün soruları sorun. 
7. Ekilen saçlar ne zaman çıkar?
Operasyon tarihinden 3 ay sonra küçük küçük görünmeye başlayıp, yaklaşık 6 ay içinde normal uzunluguna erişir.
8. Ekilen saçlar ileriki tarihlerde dökülür mü?
Hayır dökülmez. Cünkü ekilen saçlar dökülmemeye kodlanmış bölgeden alınıp, bu özelligini yeni ekilen bölgede de devam ettirir.
9. Saç ekimi yaptırdıgım belli olur mu?
Uygun teknikle dogal bir şekilde ekilmiş saçlar kesinlikle belli olmaz. Bunun için operasyonu yapacak ekibin deneyimli olması çok önemlidir. Çünkü uygulanacak ekimin şekli kişinin cilt ve saç yapısına, ekim yapılacak bölgeye göre degişip, her biri teker teker degerlendirilmelidir.
10. Saç ekimi fiyatı ne kadardır?
Fiyat verilebilmesi için cildinizin yapısı, saçınızın yapısı, uygulanacak teknik ve ekim yapılacak bölgenin büyüklügünün degerlendirilmesi gerekir. Bunun için genelde ücretsiz olan ön görüşme randevunuzu alarak, uzman doktorunuzdan daha saglıklı bilgi edinebilirsiniz.
11. işlemi uygulayacak kişiler kimler olmalıdır ? Bu konudaki tecrübeleri neler olmalıdır?
Saç ekimi plastik cerrahlar yönetiminde konusunda uzun yıllar deneyim kazanmiş uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.

Göğüs büyütme ameliyatı fiyatları

göğüs-büyütmeGöğüs büyütme ameliyatları çok farklı merkezlerde ve farklı fiyatlarla yapılmaktadır. Burada önemli olan en kalite yeri ve en uygun fiyatı bulabilmekten geçiyor. Bu ameliyatı olmak isteyenler için bir paylaşım alanı açmak istedik. Göğüs büyütme ile ilgili olarak önc bilgilenmek için aşağıdaki göğüs büyütme hakkında bilgi veren videoları seyretmektede fayda var.

Göğüs büyütme ameliyatları olacaklar için özellikle bu ameliyatı olanların yapacağı yorumlar çok önemli yorumlarınızda bu ameliyatı kaç liraya olduğunuza dair bilgileride yaparsanız hedefimize yavaş yavaş ulaşmış oluruz.

Umarım en güzel estetik ameliyatını en uygun fiyata olursunuz . İyi paylaşımlar..

Mezoterapi nedir? Fiyat ve paylaşım alanı

mezoterapi-tedavisiMezoterapi kelime anlamı olarak orta tedavi demektir. Cildin orta tabakasının tedavisi olarak kullanılmaktadır.
İlk defa Fransada Dr. Michele tarafından 1952 yılında tesadüf eseri bulunmuştur. O zamandar beri Tıpta bir çok alanda kullanılmıştır.
1980 den itibaren alternatif tıbbın önemli bir üyesi olmuştur.
Spordalları, romatizmal hastalıklar, fizik tedavide, eklem içi enjeksiyon olarak kullanılmakta. Estetik cerrahide, selülit tedavisinde ve bölgesel zayıflamalarda son derece başarılı bir yöntem olarak devam etmektedir.
Mezoterapi yönteminin yan etkileri nelerdir.Kimlere bu yöntem uygulanmaz?
Mezoterapide ilaç enjekte edildiği için hastanın tahlilleri yapılmalıdır. Şeker, diyabet, kalp, yüksek tansiyon ve enfeksiyon hastalığı bulunanlara uygulanmaz.
Bu hastalır haricinde, ergenlikten itibaren herkese uygulanabilir ve yan etkisi olmaz.
Mezoterapi ile zayıflama nasıl olur?
Lokal yani bölgesel olarak mesela karın kısmına ilaç enjekte edilir, bu ilaç yağ hücreleri yakar.
Mezoterapi yöntemi tedavisi kaç seans sürer sorusunun cevabı ise; tedavi kişiden kişiye değişmektedir. Bölgesel yöntemlerde 10-15 seans kadar sürmektedir.
%100 iyileşme sağlanırmı?
Selülit ve zayıflama tedavi yöntemlerinde %100 tedavi söz konusu olamaz . Kişinin yaşam tarzı beslenmesi ve alışkanlıkları tedavi sonrasıda aynı oluşumlara sebebiyet verebilir.
Mezoterapi yönteminde ağrı ve acı varmıdır. ?
Mezoterapi iğne ile deri altına enjeksiyon yöntemi olduğu için birac ağrı ve acı yapmaktadır. Yöntem sırasında kullanılacak sprey veya losyon uyuşturucularla ağrı hafifletilir.
Mezoterapi Fiyatları ne kadardır ve en ucuz uygun fiyatlı mezoterapi merkezleri nereleridir.?
Burada bize çok iş düşüyor. Bu mezoterapi merkezleri arttıkça rekabetten dolayı fiyatlar azalmakta ve güncel fiyatları paylaşımla yakalama şansımız var. Herkez bildiklerini yazarsa en iyi ve ucuz fiyatlı tedaviyi bulma şansımız artar. Özellikle büyük illerdeki İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Bursa daki mezoterapi merkezleri diğer ufak illere göre daha ucuz olmaktadır.

LPG Zayıflama ve Selülit Tedavi Yöntemi

Lpg ile selülit tedavisi nasıl yapılmaktadır?
Lpg ile selülit tedavisi yaklaşık 15 seanslık bir tedavi yöntemidir.Başlangıçta haftada 3 kere uygulanmakla beraber, ilerleyen seanslarda haftada 2 ye indirilir.
Toplan 2- 2.5 aylık bir tedavi süresine ihtiyacınız var demektir. Buda haziran ayına kadar selülitlerinden kurtulmak ve hazır olmak isteyen bayanlar için Mart sonu LPG tedavisine başlaması anlamına gelir.
İlk 5 seansdan sonra tedavi etkisini göstermeye başlar. Kalan 10 seanstada selülitlerden kurtulunur. Beslenme ve egzersizlerle desteklenmelidir. Hiç ağrı ve morarma gibi yan etkileri yoktur.
lpg

Lpg ile selülit tedavisinin cilde zararı varmıdır ? sorusunun yanıtı ise; LPC ile zayıflama yönteminin hiç bir yan etkisi yoktur. Tamamen bu konuda uzman olan merkezler ve uzmanlarla tedavi yapılmalıdır.
LPC zayıflama ve selülit yönteminin prensibi tamamen vakum sistemi iledir. ve sarkık vucutlara yanlış uygulandığında daha da sarkmasına sebebiyet verebilir.
LPC tedavisi sadece selülit tedavisi değildir. Lokal yağlanmalarda ve vucut sıkılaştırmadada kullanılır. Sırt, basen ve karın bölgelerindeki yağlanmaları gidermede oldukça etkili bir yöntemdir. Doğum sonrası karın bölgesi sarkmalarında da etkilidir.
Spor yapıp bırakmadan kaynaklanan yağlanmalarda bacak içi ve karın bölgesi tedavisinde de LPG yöntemi tercih edilir.
LPG tedavisinden sonra selülitler tekrar oluşur mu?
Evet tekrar geri gelebilir, aynı şekilde yaşam tarzınızı devam ettirirseniz. Dengeli beslenme ve egzersiz yapmazsanız tekrar selülitleriniz oluşabilir.
LPG ile selülitlerden tamamen kurtulunur mu?
Tek başına LPG ile % 100 selülitlerden kurtulmak mümkün değildir. Spor, beslenme ile mutlaka desteklenmelidir. Bence zaten bu ikisi yapabiliyorsanız, LPG tedavisine bile gerek duymayacaksınız.

Lazer Epilasyon Bilgi Merkezi Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa

Lazer Epilasyon Bilgi Merkezi Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa
Kadınlar İçin Popüler Lazer Epilasyon Bölgeleri
Erkekler için Popüler Lazer Epilasyon Bölgeleri
Lazer Epilasyon Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa
42-17261461Lazer Epilasyon Kadın
• Tüm vücut
• Dudak üstü
• Boyun
• Çene
• Favori
• Tüm yüz
• Kollar (tüm)
• Kollar (yarım)
• Koltuk altları
• Bikini bölgesi
• Genital – lazer epilasyon
• Bacaklar (yarım) –
• Bacaklar (tüm) – epilasyon Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa
• Göbek – lazer epilasyonu
• El üstü – lazer epilasyonu
• Göğüs ucu – lazer epilasyonu
• Kaş arası – lazer epilasyonu
• Bilek – lazer epilasyonu
• Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa Lazer Epilasyon Fiyatlari

Lazer Epilasyon Erkek

erkek_lazer_epilasyon• Tüm vücut – lazer epilasyon
• Boyun – lazer epilasyonAnkara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa lazer epilasyon
• Göğüs (yarım) – lazer
• Göğüs – lazer epilasyon
• Sakal üstü –
• Tüm sakal –
• Kollar – lazer epilasyon
• Koltuk altları – Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa lazer epilasyon
• Kulaklar – lazer epilasyon
• Ense – lazer epilasyon
• Kalça – lazer epilasyon
• El üstü – lazer epilasyon
• Sırt – lazer epilasyon
• Sırt + Omuz -lazer epilasyon
• Kaş arası -lazer epilasyon
• Kaş üstü – lazer epilasyon
• Ayak Üstü -lazer epilasyon
• Lazer Epilasyon Fiyat Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa

Lazer Epilasyon Nedir?
Vücuttaki istenmeyen kılların (laser epilation, laser hair removal) yöntemi ile yok edilmesi dünyada yaklaşık 20 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu süre içinde ND Yag, Alexandraite ve Diode lazerler olmak üzere 3 farklı jenerasyon lazer epilasyon cihazları geliştirilmiştir. Bayanların yanı sıra erkeklerin de ilgi gösterdiği lazer epilasyon ( lazerli Epilasyon ) yöntemi, Avrupa ve Amerika’da da milyonlarca kişide başarı ile uygulanmaktadır.

Koltuk Altı Lazer Epilasyon | Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa
Koltuk altı kılları kadınların estetik anlamda rahatsız oldukları en önemli bölgelerdendir. Bu nedenle en çok lazer epilasyon uygulanan bölgelerden biridir.
Koltuk altı kılları genellikle kalın ve serttir. Kıl yerleşimi de lazer epilasyon için uygundur. Ortalama 4-6 seans aralığında başarılı sonuçlar elde edilebilmekle birlikte kişiye göre değişim göstermektedir.

Bikini Bölgesi Lazer Epilasyon | Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa
Bikini bölgesi ve genital bölge daha çok kadınların lazer epilasyon uygulaması yaptırdığı bölgelerdendir. Bu bölgeye olan yoğun talebin nedenleri arasında kişisel ve toplumsal etkenler, batıkların sık gözlenmesi, ağda uygulamasının ağrılı, uygulaması zor bir yöntem olması sayılabilir.
Genital bölgede kıl yapısı genellikle kalın ve yoğun ve koyu renklidir. Bazı kişilerde kıl yapısının özelliği nedeniyle bu bölgede kıl dönmesi sık gözlenebilir ve bu durum sonuçta enfeksiyona yol açabilir. Böyle problemi olan kişilerde lazer epilasyon iyi bir seçenek olabilir. Kıllar ortadan kalktığı için bu problem de ortadan kalkacaktır. Ayrıca genital bölgede kılsızlık, birçok kişinin özel tercihidir.
Bazı Kadınlar bikiniden taşan kıllardan estetik açıdan rahatsız olmaktadır. Lazer epilasyon bu nedenle de tercih sebebi olabilmektedir. Genital bölge lazer epilasyona kıl yapısı ve yerleşimi sebebi ile çok iyi yanıt veren bir bölgelerdendir. Ortalama 6 seans genellikle iyi sonuçlar için yeterli olmakla birlikte kişilere göre seans sayısı değişebilmektedir.

Bacak Bölgesi Lazer Epilasyon | Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa
Daha çok kadınların tercih ettiği bir bölgedir. Bacak bölgesinde çoğunlukla genetik sebeplerle çıkan kıllar estetik açıdan çok rahatsız edicidir. Bacak bölgesi lazer epilasyona genellikle iyi yanıt verir. Özellikle alt bacak daha iyi yanıt alınan bir bölgedir.
Klasik yöntemlerin bu kadar geniş bir alana uygulanması zor ve pratik değildir. Klasik yöntemler geçici azalma sağlar. Bu yöntemler uzun dönemde harcanan zaman ve para hesaplanırsa, lazer epilasyondan daha pahalıya gelmektedir. Lazer epilasyon ile iki bacak birden bir seansta yaklaşık 1 ile 2 saatlik bir süreçte taranabilmektedir. Ortalama 5-8 seansta başarılı sonuçlar elde edilebilmekle birlikte kişilere göre seans sayısı değişebilmektedir.
Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, bacak bölgesine lazer epilasyon yaptırmak için bir çok güzellik merkezine sahip bir şehirdir.
 
Erkekler için Lazer Epilasyon | Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa
Son yıllarda ortaya çıkan bakımlı erkek kavramıyla birlikte çeşitli uygulamalar için estetik merkezlerine giden erkeklerin sayında büyük artış olduğu gözlenmiştir. Erkek estetiğinde en fazla ilgi gören konuların başında ise istenmeyen tüylerden kurtulma isteği gelmektedir ki bu da erkekleri lazer epilasyona yöneltmektedir. Ense,boyun, sırt, göğüs, elmacık kemiği, kaş arası, ellerrin üstündeki tüyler ve batıklar, omuz göğüs bölgelerindeki kıllardan şikayetçi olan erkekler, lazer epilasyon yöntemiyle istenmeyen tüyler ve batıkların tedavisine büyük ilgi gösteriyorlar. Lazer epilasyon yöntemi ile ortalama 5-6 seans gibi bir süreçte kıl kökleri tamamıyla tahrip edilerek tamamen tüy olmayan bir görünüm elde edilebileceği gibi, uygulama 2-3 seans yapıldıktan sonra bırakılarak kılların seyreltilmesi ve daha zayıf hale getirilmesi mümkün olmaktadır. Tabii ki kişisel özelliklere bağlı olarak seans sayıları değişebilir.
Lazer epilasyon uygulaması yönünden bakıldığında erkek ve bayan hastalar arasında hiçbir farklılık yoktur. Hatta genellikle erkek hastaların, kıl köklerinin kalın olması nedeniyle lazer epilasyon konusunda daha avantajlı olduğu söylenebilir. Kalın kıl kökleri, lazer ışınının enerjisinden daha fazla etkilendiğinden, işlem kıl köküne daha fazla tahribat yapmaktadır. Buna bağlı olarak erkek hastaların lazer epilasyon tedavisine daha hızlı cevap verdiği söylenebilir.

Sırt Bölgesi Lazer Epilasyon | Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa
Bazı erkekler sırtında bulunan kıllardan kurtulmak istemektedirler. Bu nedenle sırt lazer epilasyonu özellikle erkekler tarafından daha çok tercih edilen bir uygulamadır.Sırt bölgesi diğer bölgelerin aksine klasik yöntemleri kişinin tek başına uygulayamayacağı bir bölgedir.
Klasik yöntemlerle kıyaslandığında lazer epilasyonun farklı avantajları vardır. Göğüs kısmındaki tüyler bazı erkekler tercih sebebi olsa da, aynı erkekler sırtında genellikle kıl arzu etmemektedirler.
Bildirilerde sırt bölgesinde bulunan kılların diğer bölgelerden daha derinde yerleştiği belirtilmiştir. Bu nedenle bazı lazer tiplerinin bu bölgede avantaj sağlayacağı konusu beyan edilmiştir.

Göğüs Bölgesi Lazer Epilasyon | Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa
Göğüs bölgesinde lazer epilasyon uygulamasını daha çok göğsünde aşırı tüy olan erkekler tercih ederler. Günümüzde göğsünde kıl olmasını istemeyen erkek sayısı da çoğalmaktadır.
Hormonal nedenlerle göğüs bölgesinde tüylenme olan kadınlar bu bölgeye lazer epilsyon uygulamasını tercih etmektedirler. Erkeklerde de bu bölgede tüyler hormonal nedenlerle ergenlik çağında oluşur. Genetik ve soya çekim göğüs bölgesindeki oluşan kılın yoğunluğunu belirlemektedir.
Göğsünde aşırı kıl olan erkekler bu durumdan rahatsız olmakta, bu bölgedeki kılların seyrelme ve azalmasını istemektedirler. Göğüs Bölgesi lazer epilasyon uygulaması ile bu bölgede iyi sonuçlar alınmaktadır.
Ortalama 5-8 seansta başarılı sonuçlar elde edilebilmekle birlikte kişilere göre seans sayısı değişebilmektedir. Bir seans yaklaşık 1 saatlik bir süreçte taranmaktadır.

Sakal Üstü, Boyun ve Ense Lazer Epilasyon | Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa
Erkeklerin sakallarının yeni çıktığı dönemlerde, traş olurken elmacık kemiği ve sakal altındaki boyun bölgelerine jilet sürülmesi,  bu bölgedeki tüylerin kalınlaşıp sertleşmesine sebep olmaktadır. Bazı erkeklerde de genetik nedenlerle elmacık kemiği bölgesinde ve boyunda sakal çıkabilmektedir. Bu da kişide düzensiz ve tercih edilmeyen bir sakal görüntüsü oluşturmaktadır. Ayrıca bazı erkeklerin ense bölgesinde hoş olmayan düzensiz kıl oluşumları bulunmaktadır.
Erkekler sakal üstü, boyun ve ense kıllarından kurtulmak için lazer epilasyon uygulamasını tercih etmektedirler.
 
Lazer Epilasyon’u Kimler Uygular?
Lazer epilasyon ( Lazerli Epilasyon ) uygulamasının güvenli ve etkin bir şekilde yapılması için kişinin kıl ve cilt tipine göre değişen değerlerle yapılması büyük önem taşımaktadır. Güvenli, kalıcı ve kısa sürede tamamlanan bir tedavi için cilde gönderilecek ışınının dokuya zarar vermeden kıl kökünde maksimum tahribat yapması gerekmektedir. Buna göre ışının jul cinsinden enerji değerleri ve milisaniye cinsinden gönderilme süresi ve sıklığı kişinin cilt rengi, kıl rengi, kıl kalınlığı ve yoğunluğuna göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle lazer uygulamaları uzman hekimler sorumluluğunda yapılmalıdır.

Lazer Işınının Epilasyon Etkisi Nasıl Oluşur?
İstenmeyen tüylerin lazer ile yok edilmesi yönteminde temel prensip; kıl ve kıl kökünde bulunan, kıla rengini veren melanin pigmenti ile ışığın etkileşimidir. Melanin, üzerine düşen lazer ışınını absorbe eder. Absorbe olan ışın, ısı enerjisine dönüşerek kıl kökünü tahrip eder.
Kalıcı lazer epilasyon ( lazerli Epilasyon ) yöntemi için lazer ışınının cildin derinliklerine nüfuz ederek kıl köküne ulaşması ve ısı enerjisine dönüşerek köke hasar vermesi gerekir. Kıl kökleri, vücudun çeşitli yerlerinde değişmekle birlikte yüzeyin 2-5 mm altındadır. Epilasyon amaçlı geliştirilen cihazlarda, ışının -dalga boyu- cilt altında ulaştığı mesafenin bu sınırlar içinde olması gerekmektedir.
Lazer epilasyon ( Lazerli Epilasyon ) `da seçici fototermoliz denen yöntem kullanılarak melanin taşıyan kılı yok etmeye yetecek, ancak çevredeki dokuya zarar vermeyecek ölçüde lazer ışını gönderilmektedir. Bu nedenle güvenli ve etkili bir epilasyon için, cilt rengi; kıl rengi, kalınlığı ve yoğunluğu dikkate alınarak cilde gönderilecek enerji değerini ve gönderilme süresini belirlemek büyük önem taşır. Diod Lazer gibi gelişmiş lazer epilasyon teknolojilerinde kişinin cilt ve kıl özelliklerine göre özel ayarlamalar yapılmasını mümkün kılan gelişmiş bilgisayar sistemleri bulunmaktadır. Kişiye ve bölgeye özel en efektif dozların uzman doktorlar tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Zira işlemin olması gerekenden düşük dozlarla uygulanması seansların uzamasına, tam tersine yüksek olması ciltte yanık ve lekelenmelere yol açmaktadır.

Lazer Epilasyon da Neden Birden fazla Seans Gereklidir?
Vücut kılları anajen, katajen ve telojen olarak adlandırılan üç gelişim evresinde bulunur. Her kıl bu evrelerden, birbirinden bağımsız farklı zamanlarda geçmektedir. Lazer epilasyon ( Lazerli Epilasyon ) sadece anajen (aktif) dönemdeki kılları etkiler. Bu nedenle tek seansta uygulanan bölgedeki tüm kılları yok etmek mümkün olmamaktadır. Tedavi süreci için (1-1,5 yıla yayılmış olarak) vücut bölgelerinde ortalama 5-6 seans; yüzde 7-8 seans denenebilir. 
 
Lazer Epilasyon’un Seans Aralıkları Nasıl Olmalıdır?
Seans sıklığı yüz bölgesinde 1-1,5 ay, vücut bölgelerinde 2-2,5 ay’dır. Tedavi ilerledikçe seans aralıkları uzamaktadır. Örneğin üçüncü – dördüncü seanstan sonraki uygulamalara daha seyrek aralıklarla gereksinim duyulmaktadır.

Lazer Epilasyon’da Seanslar Ne Kadar Sürer?
Lazer epilasyon ( Lazerli Epilasyon ) yönteminde çok kısa sürelerde, büyük alanlarda çalışma yapılabilir. Her seans uygulama yapılacak bölgenin genişliğine göre farklı sürede tamamlanır. Örneğin, komple bacaklar, sırt gibi büyük alanlar ortalama 2-2,5 saat, koltuk altı, bikini bölgesi, yüz gibi daha küçük bölgeler 10-15 dakika, bıyık, çene gibi küçük bölgeler 2-3 dakika gibi sürelerde taranmaktadır.
Lazer Epilasyon Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa | Lazer Epilasyon’un Yan Etkisi Var mıdır?
İşlem, hastanın cilt ve kıl tipine uygun enerji değerleri ile yapıldığında lazer epilasyon ( Lazerli Epilasyon ) `un hiçbir yan etkisi yoktur. Uygulama sonrasında kısa süreli olarak, hafif bir kızarıklık, kabarıklık ve yanma görülebilir ki bu da tedaviden sonraki birkaç saat içinde kendiliğinden geçmektedir. Çok hassas ciltlerde kızarıklıklar 2-3 gün devam edebilir.

lazer-epilasyon-2

 Lazer Işını Nedir , Ciltte Nasıl Bir Etki Yaratır?
Light Amlification by Stimulated Emmition of Radiation kısaca lazer (laser) ışını, bildiğimiz ışıktan farklı olarak ışığın tek dalga boyunda düz bir demet halinde yayılmasıdır. Lazer ışını doku üzerine düştüğünde dokunun özelliklerine bağlı olarak üç farklı olay gerçekleşmektedir.
• Yansıma: Yansıyan ışık çarptığı yere enerji bırakmaz.
• Geçirgenlik: Işık, dokudan geçtiğinden dokuya enerji bırakmaz.
• Absorbsiyon: Absorbe olan ışık tüm enerjisini çarptığı yere bırakarak ısınmaya neden olur.
• İnsan cildi gibi yarı geçirgen dokularda her üç olay birden değişik kombinasyonlar içerisinde görülür. 
 
Diod Lazer Epilasyon Cihazının Diğer Lazer Cihazlarına Göre Farkları Nelerdir?

Esmerlerde Güvenli Epilasyon:
Diod lazer üstün bilgisayar teknolojisi sayesinde diğer lazerlerden farklı olarak zenciler dahil bronz tenliler ve esmer tenlilerde güvenle kullanılmaktadır.

Kalıcı Etkilili lazer epilasyon:
Diod lazer spesifik lazer epilasyon ( Lazerli Epilasyon ) amaçlı geliştirilmiş bir cihaz olduğundan dalga boyu epilasyon uygulamalarına göre ayarlıdır. Birçok lazer cihazına kıyasla daha uzun dalga boyuna sahip olduğundan, ışığı daha derine ulaşabilmekte böylece cilt altındaki tüm kıl köklerine ulaşmakta ve dokuya hasar vermek yerine kıl kökünü tahrip ederek kalıcı sonuçlar sağlamaktadır.
Gelişmiş Teknolojili lazer epilasyon:
Epilasyon işlemi, cihazın bilgisayar sistemi rehberliğinde yapılmakta, hastanın cilt ve kıl tipine göre ışığın enerjisi ve gönderilme süresi – sıklığı arasındaki ilişki otomatik ayarlanmaktadır. Kısa Sürede Sonuç: Diod lazer bir saniyeden kısa bir sürede yüzlerce kıl folikülünü yok edebilecek teknik kapasiteye sahip bir cihaz olduğundan epilasyon işlemi kısa sürede tamamlanabilmektedir. Diod lazer vücudun tüm bölgelerindeki kıllar üzerinde etkilidir. Cihazın ucundaki aktif soğutucu sayesinde işlem öncesi, sırası ve sonrasındaki rahatsızlıklar en aza indirilmekte ve dokuya zarar verilmesi engellenmektedir.