Yeni Nufus Cüzdanı

yeni-nüfus-cüzdanıDevletimiz (yani biz) sistem kolaylığı nedeniyle yeni nüfus cüzdanı uygulaması na geçmek için hazırlanıyor. Tübitakönderliğinde yapılacak bu çalışma bireylerin tüm bilgilerinin ir çipte toplanacağı bir yapıyı oluşturuyor. Sağlık sosyal kişisel bilgiler ve sigorta,tüm bilgileri bulabileceğiniz yeni nüfıs cüzdanı ile aslında bir bakıma kötü niyetlilere önlem alınmış olunacak. slında ben bu tip sistemlere karşı olsamda, kötü niyetli kişilerin varlığı by sistemlerim savunma mekanizması oluşturması bakımından iyi. Ama bilgisayarların işletim sisteminin Türkiyeyi zedelemyeyecel , yani ele geçirilemeyecek olması çok önemli. Gerçiherkes facebook denilen sistemde tenımlansada, ülkemizin bu konuda önlem alması şart. Özelliklede bu yeni nufus cüzdanı tipi ve örneğinde . Ülkemizin tüm vatansaşlarının yorumları bu konuda çok önemli.

Saygılarımızla.